Sekretess

Som legitimerad psykoterapeut och läkare är sträng sekretess en självklarhet. Det vi samtalar om stannar mellan oss. Jag är inte ansluten till landstingets journalsystem (Take Care) vilket betyder att andra vårdgivare inte kan få tillgång till uppgifter om dig.