Alla hamnar vi ibland i tillfällen i livet då vi har det extra svårt. Att då kunna få vända och vrida på sina svårigheter tillsammans med en utomstående med lång erfarenhet och utbildning kan vara ovärdeligt. Att tillsammans komma fram till vad som för dig egentligen är viktigt och påbörja de viktiga stegen åt rätt håll kan vara till oerhörd hjälp. När du kommer till mig utgår vi alltid från dina specifika behov, var du är och vilken hjälp du önskar just nu.