Ångest

Ångest är ett begrepp som många använder, men som kan upplevas olika hos olika individer. Ångest beskrivs ofta som ett obehag av olika grad i kroppen. Kanske får man hjärtklappning, tryck över bröstet, andningssvårigheter, svettningar, darrningar, illamående eller en känsla av att svimma. Att ha ångest är aldrig farligt. Det är helt enkelt kroppens alarmsystem som går igång som svar på något som vi blir rädda för. Om alarmsystemet sätts i gång i en situation där något livshotande just inträffat, som om vi tex nästan blivit överkörda av en bil så är vi ofta ok med hur kroppen reagerar. Om kroppen gör på samma sätt utan att vi alls förstår eller är förberedda på rektionen tycker de flesta av oss självklart att det är väldigt obehagligt. Inte sällan blir man efter en sådan händelse orolig för att denna jobbiga upplevelse ska hända igen. Man kanske börjar anpassa sin tillvaro till att undvika platser eller situationer där man tidigare fått ångest. Kanske blir man mer uppmärksam på hur kroppen beter sig och noterar direkt om några tecken finns på en ny ångest attack. Problemet är att båda dessa självklara försök att försöka bli av med ångesten, bara gör att den blir värre. 

För vissa blir det aldrig helt tydligt vad som utlöser ångesten, men ångesten blir snabbt väldigt intensiv – nästan som panik, när den kommer. För andra kommer ångesten tydligt i vissa speciella situationer. Det finns många olika typer av det man kallar ångest; panikångest, social ångest, sjukdomsångest, separationsångest. Olika typer av fobier, där man är extra rädd för specifika saker såsom tex spindlar eller att flyga är också tillstånd med mycket ångest. Personer som varit med om svåra överväldigande händelser kan också få ångest, när minnena om det som hände framkallar ångest. Självklart försöker individen då undvika tillfällen som kan framkalla ångest. Ibland är symptomen så besvärande att det bäst beskrivs som Post Traumatiskt Stresssyndrom. För vissa personer med det som kallas tvångssyndrom, är det så att ångesten minskar när personen gör vissa handlingar, t ex kontrollerar många extra gånger att man stängt av spisen osv. Även om detta gör att ångesten minskar i stunden så blir följden ofta att personen måste kontrollera ännu fler gånger för att hålla ångesten under kontroll. En tillvaro som styrs av flera olika tidskrävande beteenden blir ofta följden.

KBT har mycket god effekt på de olika ångestsdiagnoserna. Beroende på hur svårigheterna ser ut så kan man behöva några få tillfällen eller ett mer långvarig kontakt för att komma till rätta med svårigheterna. Att helt kunna bli fri från all ångest, är dock sällan ett mål eftersom ångest är en del av att vara människa. Att kunna leva ett rikt liv utan att det är ångesten som bestämmer brukar kunna vara ett viktigt mål för många.