Kriser

Olika oväntade händelser kan ibland helt ändra förutsättningarna för det liv vi lever.  Sjukdom, skilsmässa, förlust av någon vi älskar, ändrade ekonomiska förutsättningar och arbetslöshet  –  det finns mycket som vi människor drabbas av. Att hitta sig själv under nya förutsättningar är ofta jobbigt. I den akuta situationen är det oftast de personer som står en nära som blir viktiga och hjälper en att orka. Värdefullt för många är att någon finns där, orkar lyssna och se till att det praktiska i vardagen fungerar trots allt. Ibland kan det efter en tid kännas meningsfullt och viktigt att få vrida och vända på det som hänt för att på bästa sätt komma fram till hur man vill agera vidare.