Kroppsliga symptom

Olika kroppsliga symptom inverkar alltid på livet vi lever. En kronisk sjukdom som väsentligen inskränker livet men inte är livshotande påverkar personen på ett sätt i en situation. En långt gången cancersjukdom utan förhoppning om bot påverkar personen på ett kanske annat sätt i en annan given situation. Oavsätt vilka symptom som kroppen uttrycker så påverkas också vårt psykiska mående. Kroppen och själen hänger i hop. Ibland är det också kroppen som först reagerar och säger ifrån när vi är alltför stressade och inte mår bra psykiskt. Gränssnittet mellan vad som händer i kroppen och i själen är ibland flytande. Ont i magen eller ont i huvudet kan tex ibland också vara ledsenhet, oro eller en svår livsituation som kroppen berättar om. Detta gör dock inte att besvären är mindre ”på riktigt” eller gör mindre ont. Det viktigaste i en terapeutisk kontakt brukar här vara att försöka förbättra livsvilkoren och göra en plan för att personen oavsett symptom eller ej ska kunna ha ett så meningsfullt liv som möjligt.