Läkarbedömning

Jag är legitimerad läkare och specialist inom barn och ungdomspsykiatri. Jag tar emot barn, ungdomar och unga vuxna för psykiatrisk bedömning. Om du undrar över olika psykiatriska diagnoser såsom; depression, ångest, ADHD etc finns möjlighet till fördjupad bedömning och vid önskemål utredning.

Efter bedömning och utredning finns även möjlighet till medicinering när det efterfrågas och bedöms lämpligt. Vissa svårigheter såsom ADHD, sömnsvårigheter och depression kan tydligt bli bättre med en tidsbegränsad period med medicinering. Innan en medicinering påbörjas är det viktigt att andra hjälpsamma åtgärder också prövats. I många fall gör anpassningar i familj och skola i kombination med KBT behandling och allmänt samtalsstöd att läkemedelsbehandling inte behövs. Detta är viktigt eftersom inget barn eller ungdom ska behöva ta medicin i onödan. Innan en medicinering påbörjas är det också viktigt att tydligt definiera vad man önskar uppnå med läkemedelsbehandling dvs vilka symptom man hoppas förbättra. När en medicinering påbörjas av ”rätt anledning” och på ”rätt sätt” så blir resultatet för många individer ofta en tydlig förbättring. Läkemedelsbehandling följs alltid upp noggrant där vi tillsammans kontinuerligt värderar nyttan med fortsatt medicinering jämfört med avslutande av medicin.