Nyblivna föräldrar

Omställningen till att bli förälder är för vissa av oss helt fantastisk, om än påfrestande och för andra mest väldigt jobbig. Om det tillkommer svårigheter såsom att barnet föds för tidigt, komplikationer vid förlossningen eller sjukdom hos barn eller mamma så blir påfrestningarna ännu större. Inte sällan kan dock även de mest normala förlossningar ge jobbiga upplevelser som sedan fortsätter att påverka måendet både hos mamma, pappa och barn. Traumatiska upplevelser från förlossningen och svårigheter efter att man kommit hem med sitt lilla barn är vanligt. Den stora omställningen som det ofta innebär att ta hand om ett litet barn gör att vi inte sällan måste mobilisera alla resurser som går. Beroende på hur väl spädbarnet och föräldrarna samspelar och matchar varandra så blir det olika svårt. Får man sova bra och känner att man ofta lyckas trösta sitt barn så blir tillvaron oftast lättare än om man endast får sova korta stunder, har svårt att trösta sitt skrikande barn och har en amning som inte fungerar. Inte sällan kan det också vara så att trots att allt egentligen är fantastiskt, så känner man sig jätteledsen och ångestfylld. Ibland har man det så tungt att det bäst går att beskriva som en förlossningsdepression. Med rätt stöd går det ofta snabbt att kunna må bättre.