Åsa Norén

Jag är legitimerad psykoterapeut, legitimerad läkare och specialist inom barn och ungdomspsykiatri. Efter att jag gjort klart min läkarspecialisering så har jag vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut med inriktning inom KBT. De senaste 15 åren har jag arbetat med barn, ungdomar och deras föräldrar inom Barn och Ungdoms Psykiatrin (BUP). Under flera av dessa år har jag arbetat med individer med olika typer av kronisk sjukdom med fokus på att hjälpa personen att kunna få ett liv mer som de önskar, trots sin sjukdom. 

I mitt arbete inom vården har jag trivts mycket bra med att få jobba tillsammans med människor, stora som små, och hjälpa dem i den riktning de önskar. Jag har träffat oerhört många fina människor och fått delta i många viktiga samtal. Jag har dock inom landstinget ofta upplevt en svårighet i att inte helt och fullt kunna få erbjuda behandling och stöd i den omfattning som individen efterfrågar. Mer och mer har jag också upplevt en brist på kontinuitet, där individen hela tiden behöver träffa nya behandlare. För att kunna erbjuda det som jag tänker bäst hjälper den individ som jag träffar både gällande samtalsterapi och barnpsykiatri har jag därför öppnat mottagning i egen regi.

Här på min mottagning ger jag stöd, oftast i form av KBT/ACT inriktad samtalsterapi till vuxna, ungdomar, barn, familjer och par. För barn, ungdomar, unga vuxna och deras föräldrar kan jag också när det efterfrågas använda min specialistläkarkompetens inom barn och ungdomspsykiatri. Detta betyder fördjupad läkarbedömning och när så efterfrågas och bedöms hjälpsamt, även medicinering.

Klienter om Åsa

”Lätt att prata med”
”Känns som att hon verkligen bryr sig och tycker om mig”
”Väldigt frågvis- Jobbigt men bra!”
”Känns erfaren och trygg”
”Rak och tydlig”

  • Legitimerad psykoterapeut KBT inriktning
  • Specialist inom barn- och ungdoms- psykiatri
  • Legitimerad läkare
  • Utbildning inom IBCT- Integrative Behavior Couple Theraphy (parterapi)
  • Fördjupningsutbildning inom ACT (Acceptance and Comittment Theraphy)
  • Legitimationsgrundande psykoterapi utbildning med KBT inriktning
  • Grundläggande psykoterapi utbildning