Om terapi

Efter att du kontaktat mig via mail och telefon, bestämmer vi tid för ett första förutsättningslöst samtal. Efter något eller några samtal där du har möjlighet att berätta om dina svårigheter och även pröva på hur det är att arbeta med mig, gör vi tillsammans en sammanfattning av vad som skulle kunna vara målet för en samtalskontakt. Under hela vår kontakt är det du som bestämmer vad som är viktigt och vad som vi ska arbeta med. Jag hjälper dock till och håller koll på de mål vi satt upp för vår kontakt och att vi rör oss mot det som du önskar få hjälp med. Jag tänker att du är expert på dig och att jag bidrar med verktygen, erfarenheten och den utomståendes position i att på ett inkännande sätt kunna hjälpa dig i den riktning dit du vill. Jag är öppen med vad jag tänker och ger dig information om hur man kan få hjälp med de problem du presenterar och anledningen till att det brukar fungera.

Varje tillfälle är 45 minuter om vi inte kommer överens om annat. Vanligt är att vi träffas en gång per vecka, men detta kan variera beroende på önskemål och vad vi arbetar med. Hur många gånger vi träffas beror på problematik och vad vi vill uppnå. Vissa samtalsterapier, till exempel med barn eller mer avgränsade svårigheter, blir ofta kortare. Ibland träffas vi enbart några samtal, om det till exempel handlar om en mer tillfällig kris. Andra kontakter blir längre då det man söker för, behöver få ta längre tid för att komma tillrätta med. I KBT för vuxna generellt, är det vanligt att träffas 10-20 gånger.

Mellan våra samtal får du uppgifter att arbeta med hemma. Detta eftersom forskning visat att den stora förändringen sker först när man agerar annorunda utanför terapirummet och inte enbart ”pratar” om det som är svårt. Tillsammans kommer vi övrens om vilka hemuppgifter som känns meningsfulle och rimliga. En vanlig hemuppgift är att registrera svåra situationer och vad som händer då. En annan hemuppgift kan vara att vi tillsammans kommer fram till ett första litet steg för dig att ta i rätt riktning mot ditt mål och du sedan får notera hur detta går. Att gå i samtalsterapi ska vara givande OCH ge resultat.

Om det är ett barn eller ungdom som är huvudperson så kommer de i familjen som önskar till första samtalet. Vilka i familjen som ska komma till mottagningen därefter, kommer vi överens om tillsammans, beroende på önskemål, problematik och behov. Ett vanligt upplägg vid besök med ett äldre barn är att vi både har en stund utan förälder och en stund tillsammans för att sammanfatta, informera och involvera föräldern i det vi arbetar med.