Par

Att år efter år fortsätta att ha en bra relation till sin partner som gör att man både kan utvecklas var och en som individ och tillsammans är inte alltid lätt. Svårigheter att kommunicera, olika värderingar, konflikter gällande barnen eller de barn man inte fick, tankar om att separera, otrohet är alla vanliga orsaker till att par söker samtalsterapi. I en parrelation liksom i livet i övrigt kan det vara till hjälp att tänka vad man vill ha ut av sin relation och vilket typ av partner man själv önskar vara. Att tillsammans titta på olika situationer där man fastnar i samma ”cirklar” där man bara kommer längre ifrån varandra istället för att komma vidare brukar kunna vara oerhört hjälpsamt. I parterapi är det som alltid självklart paret som bestämmer vad målet för terapin är. Det kan vara allt ifrån att få ett härligare liv tillsammans med mer närhet, kunna kommunicera bättre eller till att kunna skiljas på ett för barnen så bra sätt som möjligt.