Relationer

Relationer är ofta ”det” som i mycket gör livet meningsfullt. Trots detta  –  eller kanske just därför, så är svårigheter i relationer något många av oss brottas med. Ofta kommer man på sig själv med att gång på gång hamna i olika situationer där man inte alls trivs med hur just den här relationen utvecklar sig. Detta kan gälla oavsätt om relationen är till en partner, tidigare partner, syskon, vän, barn, förälder eller arbetskamrat. Inte sällan är det också så att tidigare viktiga relationer fortsätter att påverka det liv man lever i dag. Vi upprepar det vi varit med om tidigare med samma förväntningar som tidigare. I bland gör detta att relation efter relation utvecklas åt ett håll långt i från det vi önskar. För vissa kan istället den allra största svårigheten vara avsaknad av nära relationer och önskan om att ännu mer kunna vara sig själv i relation till andra.