Skolbarn

Hos barn i låg och mellanstadiet kan det ibland vara besvärande oro, ångest, rädslor, ilska och nedstämdhet som blir jobbiga. Ibland kan det vara svårt för barnet att vara ifrån föräldrarna. Svårigheter i skolan, koncentrationssvårigheter (ADHD, ADD) och kamratkonflikter är vanligt. Även familjekonflikter och syskonbråk är vanligt. Min erfarenhet är att vi föräldrar i stort sett alltid gör precis så gott vi kan. Vi vill våra barn väl och kämpar på till det yttersta. I svåra lägen, där man kanske samtidigt är uttröttad är det ibland svårt att se att man kan pröva tänka eller göra på något nytt sätt. Det kan också vara svårt att hitta den hjälp som faktisk finns. Ett ibland hjälpsamt sätt att tänka är: ”Det är inte mitt fel att mitt barn har det svårt – men jag kan vara en viktig del av lösningen till att hen snart mår bättre”.