Sömnsvårigheter

Sömnen är ofta något av det första som påverkas när vi inte mår bra. Det kan ibland fungera som en varningsklocka för att uppmärksamma oss på något som är stressande. Ibland blir svårigheter att sova dock som en negativ spiral som är svår att ta sig ur. Sömnvårigheterna gör att man blir tröttare och mer fokuserad på att kunna somna vilket gör att stressen att kunna somna ökar. Detta kan göra att det blir ännu svårare att somna osv. För sömnsvårigheter finns bra hjälp att få, där många personer får bra hjälp av en sömnfokuserad KBT behandling.