Stress

Livet vi lever i dag är inte sällan stressigt. Vi har ofta många olika åtaganden och flera roller som vi försöker kombinera. Vi vill kanske prestera och utvecklas på arbetet, vara en bra förälder, vara en fin partner, en god vän, vara stödjande till åldrande föräldrar och ha tid med utvecklande fritidsintressen. Samtidigt vill vi kanske också vara vältränade, se bra ut och kanske ha ett vackert hem. Dessutom finns pressen att hela tiden hålla oss uppdaterade och svara på alla inkommande medelanden via mail, sms och sociala medier. Att vår hjärna och resten av kroppen egentligen är anpassade till ett liv med bara en bråkdel av de intryck vi får i dag och därför också behöver få tid att återhämta oss, funderar vi sällan över. För att motarbeta stress blir det viktigt att fylla på med det som ger just dig återhämtning. Ofta återhämtar man sig efter en tids vila och ”påfyllning”. Om stresssymptomen är mer uttalade har KBT och ACT (Acceptance and Comittment Theraphy) ofta god effekt.