Tonåringar

Hos tonåringar är funderingar om man ”duger som man är” vanligt. Ofta tänker man extra mycket på vem man är och vem man vill vara. Man prövar olika värderingar, olika åsikter, olika vänskaper och kanske sin sexualitet. Svårigheter i kamratrelationer, kärleksrelationer, oro, ångest, rädslor, nedstämdhet är vanligt. Ibland är det så mycket annat att fokusera på att det blir tufft att också prestera bra i skolan. Har man dessutom skolsvårigheter och koncentrationssvårigheter som man tidigare ändå lyckats hantera, så är det inte ovanligt att svårigheterna nu blir allt mer uttalade. Skolarbetets svårighetsgrad ökar liksom förväntningarna på vad som behöver presteras. Konflikter inom familjen och bråk mellan tonåringen och föräldern är vanligt. Här gäller det som förälder att välja sina strider och tänka vad som är viktigast att strida för. För de flesta av oss är det viktigt att fortsätta visa sin kärlek för tonåringen och komma i håg att detta är en påfrestande tid. Vem av oss vuxna skulle på allvar vilja vara tonåringar och leva om högstadietiden igen?