KBT terapi

KBT står för Kognitiv Beteende Terapi. KBT är en psykoterapimetod som grundar sig på forskning om hur vi människor lär oss, hur vi tänker, känner och agerar i samspel med varandra och i förhållande till oss själva. KBT–terapi är fokuserad på en eller flera tydliga mål och utmärks genom ett samarbete mellan klient och terapeut. I KBT utgår vi från hur problemen ser ut idag. Hur det har varit tidigare i livet blir intressant när det finns kopplingar till vad som händer idag. Om klienten själv kommer med önskan om att gå igenom tidigare besvärliga upplevelser, så kan det självklart också vara ett mål under terapin.

Hemuppgifter mellan sessionerna används oftast eftersom forskning visat att det ger förbättrat resultat. KBT pågår ofta under en – jämfört med andra psykoterapimetoder – kort tid. Vid tydligt avgränsat problem är 10-20 samtal vanligt. Att kalla KBT för ”en” metod är ibland något missvisande då det inom KBT finns många olika metoder specialiserade just för den problematik som individen söker för. Om en klient tex söker för panikångest så används den KBT behandling som enligt forskning är bäst lämpad för att behandla panikångest. Denna behandling blir då olik behandlingen ett par erbjuds som önskar hjälp med förbättrad närhet i relationen. Här använder man istället självklart en behandlingsmetod inom KBT arsenalen som visar goda resultat vid just relationssvårigheter.

Inom KBT finns även några större inriktningar såsom till exempel ACT, som tillkommit som vidareutvecklingar av befintlig KBT. ACT som står för Acceptance and Committment Therapy är ett verksamt arbetssätt vid flera olika svårigheter. ACT uppvisar bra resultat gällande förbättrad livskvalitet. Den allra största skillnaden mellan ACT och andra terapiformer är att vi inom ACT inte lägger energi på att bli av med obehagliga upplevelser. I stället tränar vi på att låta dem vara som de är och fokusera energin på att göra de saker i livet som är viktiga och värdefulla för oss.

På länkarna till vårdguiden och psykoterapeutföreningarna nedan kan du läsa mer om KBT. På hemsidorna går det även att hitta information om aktuella föreläsningar och hitta terapeuter. Som legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning är jag medlem i båda föreningarna.

Vårdguiden (Information om KBT)

Svenska beteendeterapeutiska föreningen 

Svenska föreningen för KBT