Vuxna

Det finns lika många olika anledningar till att en person söker samtalsterapi som det finns individer. Svårigheter i relationer, separationer, svårigheter på arbetet, sjukdom hos individen själv eller hos närstående är bara några anledningar. Vanligt är också att man funderar över viktiga livsval. Ibland önskar man endast några få stödjande och klargörande samtal runt de aktuella livssvårigheterna och ibland önskar man en mer tydlig samtalsterapi för att kunna komma vidare. Olika psykiska svårigheter såsom panikångest, depression, tvångssyndrom, olika fobier, socialfobi, traumatiska erfarenheter är också vanliga orsaker till att man söker terapi.